Payment Card Industry (PCI) Veri Güvenliği Standardı, Mastercard ve VISA kredi kartı organizasyonları tarafından belirlenmiş verinin kullanımı, korunması, saklanması, provizyonu ve iletimi ile ilgili ortak güvenlik standardıdır. Kısaca PCI-DSS olarak adlandırılmaktadır. Kredi kartları ile işlem yapan tüm üye işyerleri ve alıcı bankalar PCI-DSS standardına uymak zorundadır.
Kredi kartı sahiplerini korumayı yönelik hazırlanan PCI-DSS, standartlara uymayan şirketlerin kredi kartı ile satış yapma yetkisini durdurmaya kadar varan yaptırımlara sahiptir. PCI Veri Güvenliği standartlarının bilişim sektörünü ilgilendiren en önemli zorunluluklarından biri de güvenlik denetimleridir.
Opus, PCI-DSS danışmanlık hizmetleri kapsamında; zafiyet taramaları, penetrasyon testleri, PCI-DSS uygunluğu için pre-audit çalışmaları, olası eksikliklerin raporlanması, önerilerin geliştirilmesi, iyileştirme çalışmaları aşamalarında deneyimli güvenlik danışmanları ile destek vermektedir.